Redken | Pro-oxide Developer 40 Volume
>
Developers Developers

Pro-oxide Developer 40 Volume

Developer 40 Volume (12%)

Pro-oxide Developer 40 Volume (12%) er en dedikeret developer særligt udviklet til Color Gels Lacquers og alle Redken Lighteners.

OM PRODUKTET
  • Har en blød konsistens så det er lettere at blande
  • Giver et forudsigeligt resultat i alle typer hår
SÅDAN ANVENDES PRODUKTET

BLANDINGSFORHOLD OG VIRKETID: Anvendes udelukkende sammen med Redken Color Gels Lacquers og alle Redken Lighteners.

BRUGSANVISNINGEN:
Læs og følg instruktionerne på hårfarve- og affarvningsprodukterne. OVERHOLD DE ANGIVNE FORHOLDSREGLER.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:
- Oxydant, indeholder hydrogenperoxid.
- Brug egnede engangshandsker.
- Må ikke komme i berøring med øjnene og huden.
- Er produktet kommet i kontakt med øjnene, skal de straks skylles med rigeligt vand.
- Opbevares mørkt.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Må ikke indtages.
- Vend flasken væk fra ansigtet, når den åbnes.